Giới thiệu

Giới thiệu chung

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Công ty cổ phần công nghệ Techno Việt Nam

 

 

 

 

Công ty cổ  phần công nghệ Techno Việt Nam là công ty công nghệ số đa dạng, công nghệ thông minh

 

 

 

Với các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi thuộc lĩnh vực CNTT và công nghệ số,  Techno Việt Nam hướng tới tiên phong trong cuộc cách mạng 4.0 

 

 

 

 

Con đường Techno Việt Nam đã chọn chính là tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 4.0 góp phần phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

 

 

 

Sứ mệnh Con người: Không ngừng tiến bộ
Sứ mệnh Tổ chức: Hào khí tiên phong

Sứ mệnh là xây dựng một tổ chức tiến bộ, mang tới sự tiến bộ không ngừng mọi mặt cho mỗi thành viên công ty. Chúng tôi nỗ lực tập trung tất cả nguồn lực tới việc nâng cao yếu tố con người, văn hóa doanh nghiệp. Vì chỉ khi mỗi thành viên công ty tiến bộ mỗi ngày, cống hiến và làm việc hết mình thì những cam kết làm khách hàng hài lòng mới trở thành hiện thực. Sự tiến bộ mỗi thành viên công ty góp phần nhỏ bé vào tiến bộ chung cho toàn công ty.

 

 

BÀI VIẾT

LIÊN HỆ