• Bạn sẽ rất dễ dàng nhìn thấy hay tự mình trải nghiệm một hình thức xếp hàng khá phổ biến hiện nay đó là Hệ thống xếp hàng tự động hay còn gọi là hệ thống lấy số tự động khi bạn đến một điểm giao dịch khách hàng của một ngân hàng nào đó hoặc tại các khu khám bệnh tại các bệnh viện.

    Hệ thống xếp hàng tự động : Được ứng dụng tại các trung tâm giao dịch với lượng khách hàng thường xuyên và lớn như: Ngân hàng, bệnh viện, phòng vé, điểm thu cước phí, trung tâm dịch vụ khách hàng,…

  • Ngày nay, hệ thống xếp hàng tự động được ứng dụng tại các trung tâm giao dịch như: ngân hàng, bệnh viện, phòng vé, các trung tâm dịch vụ, các cơ quan hành chính công,...